Skip links

Begeleiding individueel

Zenzorg

Begeleiding individueel

Begeleiding individueel

Begeleiding individueel is gericht op vergroten, stabiliseren en herstellen van zelfregie. Hierin wordt u ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen van structuur in uw persoonlijke leven.

Toezicht en nabijheid maken een essentieel deel uit onze dienstverlening. Om in aanmerking te komen voor dienstverlening bij Zen Zorg heeft u een geldige indicatie nodig. U kunt met een WMO of een WLZ-indicatie uw zorg bij Zen Zorg inkopen. Heeft u nog geen geldige indicatie, wij kunnen u ook helpen bij het aanvragen hiervan.

WMO Gemeenten ondersteunen mensen met een ziekte of beperking en ouderen die thuis wonen. Het doel is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en dat zij goed mee kunnen doen in de maatschappij. Dit is geregeld in de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO)

De Wmo kent twee soorten ondersteuning, deze worden ook wel voorzieningen genoemd. Een algemene voorziening is er voor iedereen. Een maatwerkvoorziening is afgestemd op één persoon. Bijvoorbeeld een scootmobiel of begeleiding bij de administratie.

WLZ De Wet Langdurig zorg is er voor mensen met een chronische ziekte of beperking die blijvend 24 uur per dag toezicht of zorg nodig hebben. Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) beoordeelt of u recht heeft op zorg vanuit de Wet langdurige zorg. (voor meer informatie zie tab “informatie/links”) Als Zen Zorg kunnen we u behoefte aan zorg afstemmen met onze dienstverlening. U kunt bij Zen Zorg terecht voor:

Modulair pakket thuis (mpt): houdt in dat u zelfstandig thuis woont en meerdere zorgaanbieders betrokken zijn bij levering van zorg en ondersteuning aan huis. Bijvoorbeeld : met uw PGB budget koopt u verpleging in bij een familielid en combineert u dit met diensten van Zen Zorg zoals begeleiding individueel en huishoudelijke ondersteuning.

Begeleiding individueel omvat de volgende elementen:

🍪 Deze website maakt gebruik van cookies om uw webervaring te verbeteren.