Informatie/links

Zen Zorg is een groeiend zorgbureau met als doel het organiseren en afstemmen van de juiste ambulante zorgverlening in ùw situatie.

WMO

Hoe krijg ik ondersteuning van de gemeente vanuit WMO?
U kunt zich melden bij uw gemeente met het verzoek voor ondersteuning. De gemeente doet een onderzoek naar uw persoonlijke situatie. De uitslag van het onderzoek bepaalt of u ondersteuning kunt krijgen vanuit WMO.
U kunt bij uw gemeente ook vragen naar de gratis cliëntenondersteuning.

Onderzoek naar uw persoonlijke situatie
Het onderzoek gebeurt samen met u en eventueel mensen in uw omgeving. Bijvoorbeeld uw mantelzorger(s). Ook kunt u zich laten bijstaan door een onafhankelijke cliëntondersteuner. De gemeente moet dit voor u regelen. De ondersteuning is gratis.
Het onderzoek voert de gemeente zo spoedig mogelijk uit. De gemeente moet dit in ieder geval binnen 6 weken na uw melding doen.
Bij het onderzoek wordt gekeken naar uw behoeften en voorkeuren. De gemeente bekijkt eerst wat u zelf nog kan. En of andere mensen uit uw sociale netwerk u eventueel kunnen helpen. Ook kijkt de gemeente of u al zorg en ondersteuning krijgt vanuit andere wetten, zoals de Zorgverzekeringswet, Participatiewet of de Jeugdwet.

Maatwerkvoorziening of algemene voorziening
Blijkt uit het onderzoek dat u onvoldoende zelfredzaam bent of niet goed kunt meedoen in de maatschappij? En kan uw netwerk ook niet bijdragen? Dan is de gemeente verplicht ondersteuning vanuit de Wmo te bieden. De gemeente biedt maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen.
Een maatwerkvoorziening is afgestemd op uw situatie, zoals persoonlijke begeleiding of een aanpassing aan uw woning. Meer voorbeelden van maatwerkvoorzieningen, vindt u op Regelhulp.nl.
Een algemene voorziening is vrij toegankelijk. De gemeente doet daarvoor niet eerst een diepgaand onderzoek naar u of uw situatie. Denk aan een boodschappendienst.

Eigen bijdrage
Bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u een eigen bijdrage voor ondersteuning die u thuis krijgt uit de Wmo (officieel Wmo 2015). Uw gemeente kan voor kinderen tot 18 jaar alleen een eigen bijdrage vragen voor woningaanpassingen uit de Wmo.

Vanaf januari 2024 betaalt u voor de meeste Wmo-hulp € 20,60 per maand voor de Wmo-ondersteuning voor maatwerkvoorzieningen. Dit wordt het abonnementstarief genoemd. Het abonnementstarief geldt voor alle maatwerkvoorzieningen en de algemene voorzieningen waarbij sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie. Dit tarief geldt voor iedereen, ongeacht inkomen, vermogen of gebruik.

Heeft u de AOW-leeftijd nog niet bereikt en voert u met minstens 1 andere persoon een huishouden? Dan hoeft u geen bijdrage te betalen.

Bereken hier je eigen risico

WLZ

De Wet Langdurig zorg is er voor mensen met een chronische ziekte of beperking die blijvend 24 uur per dag toezicht of zorg nodig hebben. Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) beoordeelt of u recht heeft op zorg vanuit de Wet langdurige zorg. Als Zen Zorg kunnen we u behoefte aan zorg afstemmen met onze dienstverlening. U kunt bij Zen Zorg terecht voor:

Modulair pakket thuis (mpt): houdt in dat u zelfstandig thuis woont en meerdere zorgaanbieders betrokken zijn bij levering van zorg en ondersteuning aan huis. Bijvoorbeeld middels u PGB budget koopt u verpleging en huishoudelijke ondersteuning in bij een familielid en combineert u dit met diensten van Zen Zorg zoals begeleiding individueel en begeleiding groep.

Waar kan ik een Wlz-indicatie aanvragen voor langdurige zorg?
Heeft u langdurige intensieve zorg nodig? Dan vraagt u, of uw huisarts, een Wlz-indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt of u voldoet aan de voorwaarden. Is dit het geval? Dan ontvangt u een Wlz-indicatie. Dit is een besluit waarin staat dat u recht heeft op zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wlz-indicatie aanvragen
Op de website van het CIZ staat hoe u een Wlz-indicatie aanvraagt.
Ook leest u op die website wat er precies gebeurt met uw Wlz-aanvraag.

Hulp bij uw Wlz-aanvraag
Om in aanmerking te komen voor zorg bij Zen Zorg heb je een geldige indicatie nodig. Heb je nog geen geldig indicatie, wij kunnen je ook helpen bij aanvragen hiervan.

Bereken hier je eigen bijdrage

Versterk uw welzijn met Zen Zorg

Neem contact op met ons voor een passende ambulante zorg